Siste Nyheter

Mat-tilsynet-Info                        

 NRK Radio Østfold

 
 TV Program    Til  B U T I K K E N

 

WEB - MAIL

 

 

  Anbefal  siden :

  Mottakers E - Post adr.

 

 

Søk

 

 POLITI-112   BRANNVESEN-110   SYKEHUS-113   NAV - Etater   Kirkens SOS

 

Siden er sist oppdatert   >  20.10.2014 20:11:07

Velkommen til Østfoldnytt

Siste Nytt i skatte saken for Norske ,

som har flyttet  til Sverige og blir lurt opp i Store problemer.

**********

Østfoldnytt er den eneste nett siden som har tatt tak i problemet,

fra start og har gått grundig igjennom Nordiske  Råd sine  forandringer i sine lov forslag som kun er ulemper for Norske.

Dette hat tatt tid.

Nordisk råd skal arbeide for  å fjerne grense hinder ,

 men har gjort akkurat det motsatte.

Når nå flere problemer kommer som fakta på bordet ,

vil vi ha dette fram offentlig.

>    Se denne linken under her fra svt-Västerbottensnytt  <

**************

http://svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/skatteavtal-far-dyra-konsekvenser?&_suid=133830400317108935159570149581

*******************

 

  Nytt leser brev pr.  20.10.2014 >

 

               OPPROP FRA NORSKE PENSJONISTER I NØD I SVERIGE :

 

Norske pensjonister i Sverige er ikke rike skatteflyktninger fra Norge.

 

Norske pensjonister:


- betaler full skatt til Norge.


- har ikke rømt fra norsk skatt.

 

- har ikke flyttet til Sverige for å spare skatt.


- flyttet til Sverige for å få mer ut av pensjonen etter betalt skatt til Norge.


- flyttet på den informasjonen vi fikk fra det svenske Skatteverket.


- fikk vite at norske pensjonister bare betaler skatt til Norge og ikke til Sverige.


- har etter flyttingen fått ny informasjon fra Skatteverket om at dette var feil.


- skal nå betale skatt til Norge og Sverige.


- hadde ikke muligheten til å ta rett valg om det lønte seg å flytte til Sverige eller ikke.


- hadde ikke flyttet til Sverige hvis vi hadde fått rett skatteinformasjon fra Skatteverket.


- har nå fått store skattekrav fra Skatteverket som tar fra dem hus, hjem og sparepenger.


- går nå konkurs i Sverige.

 

- mister hus og hjem med små muligheter til å etablere seg på nytt på sine gamle dager.

 

- har tatt livet av seg etter at de har mistet alt.


- betaler mest skatt av alle i Sverige i prosent av inntekt og pensjon.


- betaler norsk skatt og trygdeavgift pluss svensk skatt med avdrag for deler av den norske skatten.


- bruker mye norske pensjonspenger i Sverige.


- tilfører Sverige gratis pensjonspenger fra Norge.


- skaper mange svenske arbeidsplasser.


- tar ikke jobben fra noen for vi er pensjonister.


- kjøper hus på landsbygden og renoverer dem.


- holder liv i den svenske landsbygden og arbeidsplassene der.


- betaler alle svenske avgifter.


- betaler fastighetskatt, kommunale avgifter, elskatt, TV-avgift, veiskatt, moms, begravelseskatt osv.


- får pensjonen fra Norge og norske skattebetalere og ikke fra Sverige og svenske skattebetalere.

 

- har selv oppspart egen pensjon gjennom et langt arbeidsliv i Norge, og ikke i Sverige.


- er ikke en utgift for svenske skattebetalere.


- er en inntekt for det svenske samfunnet.


- har ikke barn i svenske skoler.


- får dekket alle sykehusutgifter her i Sverige fra norske helsemyndigheter da vi betaler skatt til Norge.


- flytter hjem til familien i Norge nå vi ikke klarer oss selv mer på egen hånd.


- gravlegges i Norge når vi dør.


- er som 365 dagers turister i Sverige å regne.

 

Det svenske samfunnet har ingen utgifter på oss norske pensjonister - kun inntekter.


Det er ikke svenske skattebetalere som betaler pensjonen vår.

 

Norske pensjonister gjøre det selv, ved hjelp av norske skattebetalere, etter å ha opptjent egen pensjon ved et langt arbeidsliv i Norge.

 

Svenske myndigheter tar ikke ansvar for feil skatteinformasjon til oss.


De velger å sette oss norske pensjonister i Sverige i en katastrofal nødssituasjon.

 

Det eneste vi ber om er rettferdighet.

 

Flytt startdatoen til den nye Nordiske Skatteavtalen fra 4 april 2008 til tidligst 1 januar 2015.

 

Vi feilinformerte pensjonister må få samme unntak som de som flyttet til Sverige før 4 april 2008 har fått.


Alle norske pensjonister som flyttet før 4 april 2008 betaler kun skatt til Norge og ikke til Sverige.


Det fikk de for at dere ikke ville at de skulle komme i nød etter innføringen av den nye Nordiske Skatteavtalen.

 

Feilinformerte norske pensjonister har kommet inn i de problemene den svenske regjeringen ville unngå for de som flyttet til Sverige før 4 april 2008.

 

La oss få komme inn under samme skatteunntak som de som flyttet til Sverige før 4 april 2008 har fått.


La norske pensjonister betale skatt kun til Norge og ikke til Sverige.


Mange pensjonister fra EU betaler ikke skatt til Sverige, da de får sin pensjon fra hjemlandet og ikke fra Sverige.

 

Gi oss idet minste skatteamnesti for perioden 1 januar 2009 til 1 januar 2015, slik at vi ikke mister hus og hjem og tar livet av oss.

 

Gi oss rettferd - redd oss norske pensjonister fra konkurs og nød i Sverige.

 

Alt dette over her gjelder også svenske pensjonister med norsk pensjon,

 

som har flytte tilbake til sitt gamle hjemland på sine gamle dager etter 4 april 2008

 

Skrevet av norsk pensjonist i stor nød i Sverige.


 

 

Vedrørende flytting til Sverige:

se under /:

En konsekvensanalyse er under arbeid.

Det mottas motstridende svar fra de forskjellige etater.

Det er sendt spørsmål og mottatt  svar fra   disse etater:

Hallo Norden.

( Flinke til å utøve sin del innom systemet. Ros til dere. )

Nordisk  ministerråd.

Skatteverket i Sverige.

Finansdepartementet  i Norge.

Nordisk  eTax.

Vi venter  igjen på  konkret svar fra Det Kongelig Finansdepartement:

Sverige har svart dette :

En minstepensjonist som IKKE betaler skatt i Norge,

men  flytter til Sverige,

vil etter dette betale til den Svenske stat ca. 39000 SEK

39 TUSEN SVENSKE KRONER

Svenske staten har sugerør i lommeboka di !

- - - - - - - - - - - -

OBS!    Har du tenkt å flytte til  Sverige ?

Er du pensjonist ?   Da KAN du bli økonomisk Ruinert !

Det arbeides  med saken for å få klarlagt alle detaljer om dette.

Mottatt svar :

** Den etat  som svarte oss først var Hallo Norden.

Hallo Norden har også tilrettelagt sin info. på Engelsk etter vårt spørsmål om de kunne gjøre dette for en tid tilbake.

Ros  til Hallo  Norden !

- - - - - - - - - -- - - - - -

( Nordisk skatte avtale )

 

( ST. PRP. NR. 54  -  (2007 -2008 )

Vedtatt 04.04.2008

---------------------------

Her er Sveriges sugerør i pensjonen din. !

( med forbehold om skrive feil )

Svar fra :

Skatteetaten i Norge og Skatteverket i Sverige  04.02.2011

En person som flytter fra Norge til Sverige, vil være skattepliktig som bosatt i Norge i utflyttingsåret og minst tre år til.

For at skatteplikten som bosatt i Norge skal opphøre etter tre år må følgende vilkår være oppfylt:

• han må ikke ha oppholdt seg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret,

 og • han eller hans nærstående

(ektefelle, samboer, mindreårige barn) må ikke disponere bolig i Norge.

Oppfyller han ikke disse vilkårene, vil han fortsette å være skattemessig bosatt i Norge.

En person som flytter fra Norge til Sverige, vil bli skattepliktig som bosatt i Sverige fra innflyttingen.

Dette medfører at alle som flytter, vil være skattemessig bosatt i både Norge og Sverige etter de interne reglene i Norge og Sverige i en periode.

For denne perioden er det viktig å få avgjort hvilket land, Norge eller Sverige, som skal regnes som bostedsland etter den nordiske skatteavtalen.

Du kan lese mer om dette på skatteportalen under Generell informasjon / Bosted.

 Bosted etter skatteavtalen har betydning for i hvilket land ulike inntekter skal beskattes og hvordan man skal unngå at inntektene blir dobbeltbeskattet.

Om du ikke beholder din bolig i Norge når du flytter til Sverige, vil du høyst sannsynlig bli ansett for å være bosatt i Sverige etter skatteavtalen.

 Du må ta opp dette med det norske skattekontoret når du leverer selvangivelsen og legge ved en bostedsbekreftelse (hemvistintyg) fra svenske skattemyndigheter.

Når det gjelder pensjon, så er situasjonen den at pensjon som utbetales fra Norge til en person som har flyttet til Sverige etter april 2008, er skattepliktig både i Norge og Sverige.

For å unngå dobbeltbeskatning skal Sverige gi et fradrag i den svenske skatten for den skatt som er betalt i Norge.

Så lenge personen er skattepliktig som bosatt i Norge etter norske regler, blir den norske skatten fastsatt etter de samme regler som gjelder for personer som bor i Norge.

Det betyr bl.a. At minstepensjonister ikke får noen norsk skatt. De må da betale den svenske skatten på den norske pensjonen.

Er pensjonen høyere slik at det blir utlignet norsk skatt, må de betale den eventuelle ”merskatten” som følger av at skatten i Sverige er høyere enn i Norge.

Personer som er skattemessig emigrert fra Norge, dvs. som oppfyller vilkårene for at de ikke lenger er skattemessig bosatt i Norge, skal i utgangspunktet betale skatt i Norge med 15 prosent av brutto pensjon utbetalt fra Norge.

Denne skatten kan trekkes fra i den svenske skatten på pensjonen.

Personer som er skattepliktige i Norge for minst 90 prosent av sin brutto inntekt kan på visse vilkår få en lavere skatt i Norge.

For mer informasjon om disse releene viser vi til brosjyren ”Nye regler om norsk kildeskatt på pensjon” avsnittet om ”Personer bosatt i EØS-land” på http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Brosjyrer-og-boker/Nye-regler-om-norsk-kildeskatt-pa-pensjon-/?chapter=104210#kapitteltekst

Vi gjør også oppmerksom på at du vil være skattepliktig i Norge for all din formue så lenge du er skattemessig bosatt i Norge etter norske regler.

Vi beklager at svaret har tatt litt tid

Vennlig hilsen

Skatteetaten i Norge og Skatteverket i Sverige

 

Ref. til Nordisk  eTax egen side .

Nordisk eTax |

Nordisk skatteavtale

  En privatperson som er bosatt i ett land ,

og har inntekter eller eiendom i et annet land,

 kan i henhold til hvert enkelt lands interne lovgivning,

 ha opplysningsplikt- og skatteplikt i begge landene.

 For å unngå dobbeltbeskatning kan et land

 ensidig avstå fra beskatningsretten,

 eller landene kan inngå en gjensidig avtale om å unngå dobbeltbeskatning.

 En slik avtale kan bare lempe beskatningen,

og vil aldri gå lenger enn interne lovbestemmelser. 

                                                    >  sitat slutt  >

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kommunikasjon og tilgjengelighet :

 Hvorfor  er det ikke  oppført en mulig  telefonkontakt ,

eller  mail  - post   tilgang på sidene til Nordisk eTax  ?

Man er nødt til å skape en egen konto og logge seg inn ,,

før man overhodet kan stille spørsmål.

Det er heller ikke mulig  å lete seg fram ,

til eks.  spørsmål  som  allerede er  besvart.

Eks.  lete i en allerede besvart  databank ol.

Det kan virke  som om denne etaten  gjemmer seg bort,

 fra offentligheten ved  å gjøre det vanskelig å  være tilgjengelig.

Vil  etaten ha det  slik  på sine sider ?

Tenk på alle spørsmål man slipper å svare på flere ganger .

Tenk  på all   TID  som kunne vært bespart !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Resultatet av denne avtalen ,

som Nordisk Råd har vært med på å utarbeide,

 tviler vi på  er lovlig  .

Nordisk Råd

 Dobbelt så mye skatt , eller mer , når man flytter,

kan være   resultatet i praksis.

 Sverige kan gi  ca. 30 % til 50 %   i skatt ,

avhengig av din pensjon osv.

De pensjonister vi har prata med ,

oppfatter dette som dobbelt beskatting eller verre.

( Defi . Dobbel beskatning er ifølge dep. ,

når det betales skatt i begge land ,slik det forstås av dok.)

 Nordisk eTax | Dobbeltbeskatningsavtale 

Slik  forstår vi disse  regler  pr. d.d. :

En pensjonist som har arbeidet i Norge hele sitt liv,

og gjort rett og skjel for seg,

skal nå  betale mer skatt  til den Svenske stat  ved flytting ? 

(  Interne  regler  ? )

- - - - - - - - - - -

" Nordisk råd skal bla.  arbeide for å fjerne  skatterelaterte

 grense hindre mellom de Nordiske  land. "

Vi  ønsker klarhet i dette og følger  saken videre.

Din kommentar eller info sender du til :

mailto:webmaster@ostfoldnytt.no

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

FLYPLASSER i NORDEN

  MOSS_RYGGE_No GARDEMOEN_No LANDVETTER_Se ARLANDA_Se

På Besøk

Fra  Island til  Norge.

 

 

 

Dette bør du vite om du vil flytte  i Norden

 

Hallo  Norden

 

                Spør Norden        Spurðu Norðurlönd   

                Fräga Norden         Kysy Pohjolalta        

                Spørg Norden        See adjacent text.Ask Norden               

                                                               

 

Vil du vite mer om skatt i Norden ?

K l i k k  H e r

 

New Nordic home portal built up

 

 

GooGle _ Tekst _ Oversett_ Translate

 

Google

   

Kart _ Google _ Map

 

Klikk her om søk om tilskudd til Fyring

 

 

Legg  Østfoldnytt  i  Dine Favoritter ?

 

Bilder er Ikke tillatt kopiert uten webmaster`s tillatelse

 

Ønsker du å bruke noe av  sidens innhold  ?

Oppgi denne siden som kilde .

 Fant du en link du mener er useriøs ?

Er det en link du mener vi bør ha med ?

Noe  du vil orientere om ?

 Kontakt webmaster under her.

  webmaster@ostfoldnytt.no
 

 

 

 

Uvanlig

 

 

Høst farger

Svenske naboer

WEB_Kamera Stora Lee

 

 

 

 

http://www.ostfoldnytt.no  kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for
innholdet på eksterne nettsteder som er linket på eller til www.ostfoldnytt.no sider.
http://www.ostfoldnytt.no - can not be held responsible for any content on any
external websites linked on or to the ostfoldnytt.no website.